Splošni pogoji poslovanja

  1) Obseg uporabe

  1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: GTC) podjetja Angles90 GmbH (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) se uporabljajo za vse pogodbe, sklenjene med potrošnikom ali trgovcem (v nadaljnjem besedilu: stranka) in prodajalcem v zvezi z vsem blagom in/ali storitvami, predstavljenimi v spletni trgovini prodajalca. Vključitev lastnih pogojev naročnika se temu nasprotuje, razen če so določeni drugi pogoji.

  1.2 Ti GTC se ustrezno uporabljajo za dobavo digitalnih vsebin, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

  1.3 Za pogodbe o dobavi bonov se ti GTC ustrezno uporabljajo, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

  1.4 Potrošnik v skladu s tem GTC je vsaka fizična oseba, ki sklepa pravno transakcijo za namen, ki se ne pripisuje niti komercialni niti samozaposleni poklicni dejavnosti. Trgovec v skladu s tem GTC je vsaka fizična ali pravna oseba ali partnerstvo s pravno sposobnostjo, ki deluje pri opravljanju poslovne ali samozaposlene poklicne dejavnosti pri sklenitvi pravnega posla.

  1.5 Digitalna vsebina v smislu teh GTC so vsi podatki, ki niso na oprijemljivem mediju, ki so proizvedeni v digitalni obliki in jih dobavlja prodajalec z dodelitvi določenih pravic uporabe, natančno opredeljenih v teh GTC.

  2) Sklenitev pogodbe

  2.1 Opisi izdelkov v spletni trgovini prodajalca ne predstavljajo zavezujočih ponudb prodajalca, ampak služijo zgolj namenu predložitve zavezujoče ponudbe s strani Stranke.

  2.2 Naročnik lahko ponudbo odda preko spletnega naročilnega obrazca, ki je vključen v spletno trgovino Prodajalca. Pri tem stranka po tem, ko je izbrano blago in/ali storitve namestila v virtualno košarico in opravila postopek naročanja, s klikom na gumb za dokončanje postopka naročila pa odjemalec predloži pravno zavezujočo ponudbo pogodbe v zvezi z blagom in/ali storitvami, ki jih vsebuje nakupovalna košarica.

  2.3 Prodajalec lahko sprejme ponudbo stranke v petih dneh, - prenosom pisane potrditev naloga ali potrditev naloga u pisanom obliki ( e-mail); utolikom potrjede o nalogu od stranke je odločilna, ali - dostavam naročenih dobrina Naročniku; insofarmalno je prihvačanje blaga od stranke odločilno, ali - tako da se od Naročnika zahteva da plača po odlaganju svoje narodnice.

  Pod pogojem, da se uporablja več navedenih alternativ, se pogodba sklene v času, ko se prvič pojavi ena od prej navedenih alternativ. Če prodajalec ne sprejme ponudbe stranke v prej določenem časovnem obdobju, se za to velja, da ponudbo zavrača z učinkom, da naročnika njegova izjava o nakani ne zavezuje več.

  2.4 Pri predložitvi ponudbe preko prodajalcevega spletnega naročilnega obrazca, besedilo pogodbe prodajalec shrani po tem, ko je pogodba sklenjena in poslana Stranki v besedilni obliki (e-pošti) po poslanem naročilu. Prodajalec ne sme več dostopati do besedila pogodbe.

  2.5 Pred pošiljanjem zavezujočega naročila prek prodajalcevega spletnega obrazca za naročilo lahko odjemalec prepozna napake vnosa tako, da dobro prebrati informacije, prikazane na zaslonu. Funkcija širitve brskalnika za povečanje prikaza na zaslonu je lahko učinkovita metoda za boljše prepoznavanje napak pri vnosu.

  Odjemalec lahko popravi vse vnesene podatke preko običajne funkcije tipkovnice in miške med postopkom elektronskega naročanja, dokler ne klikne gumba za dokončanje postopka naročanja.

  2.6 Nemški in angleški jezik sta na voljo izključno za sklenitev pogodbe.

  2.7 Obdelava naročila in stiki se običajno dogajajo preko e-pošte in avtomatizirane obdelave naročil. Naročnik je odgovoren, da zagotovi, da je e-poštni naslov, ki ga posreduje za obdelavo naročila, točen, tako da lahko e-poštna sporočila, ki jih pošilja prodajalec, prejmejo na ta naslov. Zlasti je naročnikova odgovornost, če se uporabljajo SPAM filtri, da zagotovi, da se lahko vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, ki jih naroči Prodajalec z obdelavo naročila, dostavijo.

  3) Pravica do preklica

  3.1 Potrošniki so upravičeni do pravice do preklica.

  3.2 Podrobne informacije o pravicah do preklica so na voljo v navodilu prodajalca o odpovedi.

  4) Cene in plačilni pogoji

  4.1 Če v opisu izdelka prodajalca ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, vključno z zakonsko določenim davkom na prodajo. Stroški dostave, kjer je to primerno, se navedejo ločeno v ustreznem opisu izdelka

  4.2 Plačilo je mogoče plačati z eno od metod, navedenih v spletni trgovini prodajalca.

  4.3 Če je bila predplačila z bančnim nakazilom dogovorjena, plačilo zapade takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta stranki dogovorili poznejši datum zapadlosti

  4.4 Kreditkartenzahlung preko Stripe Pri izbiri plačilne kartice znesek računa zapade takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo s kreditno kartico se obdeluje v sodelovanju z Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (v nadaljnjem besedilu: Stripe). Stripe si pridržuje pravico do bonitetne ocene in zavrne ta način plačila, če je kreditni pregled negativen.

  4.5 Če se plačila izplačujejo z načinom plačila, ki ga ponuja PayPal, Ravnanje s plačilom se vodi preko davaoca plačilnih storitev PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u nadaljevanju "PayPal") podložno PayPal pogojima uporabe, na katere se https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. V primeru, da stranka nima PayPal računa, bodo pogoji, ki veljajo za plačila brez PayPal računa učinkoviti. Ogledate si jih lahko na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

  5) Pogoji pošiljanja in dostave

  5.1 Blago se na splošno dobavi na poti odpreme in na naslov za dostavo, ki ga navede Naročnik, razen če ni dogovorjeno drugače. Med obdelavo transakcije je naslov dostave, naveden v obdelavi naročila prodajalca, odločilen.

  5.2 Če dodeljeno prevozno podjetje vrne blago prodajalcu, ker dostava stranki ni bila mogoča, stranka nosi stroške za neuskli odpremo. To se ne uporablja, če stranka uveljavlja svojo pravico do učinkovitega preklica, če dostave ni mogoče izvršiti zaradi okoliščin, ki niso pod nadzorom stranke, ali če mu je bila začasno onemogočen prejem ponujene storitve, razen če prodajalec o storitvi obvesti stranko za razumni čas vnaprej.

  5.3 Osebna zbirka ni mogoča iz logističnih razlogov.

  5.4 Digitalne vsebine bodo naročniku zagotovljene izključno v elektronski obliki, kot sledi:

  • preko prenosa
  • po e-pošti

  6) Dodelitev pravic uporabe za digitalne vsebine

  6.1 Če ni v opisu vsebine, prikazane v spletni trgovini prodajalca, prodajalec stranki podeli neekskluzivno pravico, neomejeno glede na kraj in čas, za uporabo vsebine, ki se dobavlja izključno v zasebne namene.

  6.2 Prenos vsebine tretjim osebam ali izdelava izvodov tretjim osebam na način, ki ga GTC ne zajema, je prepovedan, razen če je prodajalec privolil v prenos pogodbene licence tretjim osebam.

  6.3 Dodelitev pravic v skladu z oddelkom 158(1) Nemškega civilno-pravnega zakonika bo postala učinkovita le, če je stranka v celoti plačala pogodbeno določeno nadomestilo. Prodajalec lahko dovoli uporabo pogodbene vsebine začasno pred tem datumom. Prenos pravic ne poteka s takšnim začasnim dovoljenjem.

  7) Pridržek lastnih pravic

  Če prodajalec zagotovi predplačila, obhaja lastništvo do dobavljenega blaga, dokler kupoprodajna cena ni v celoti plačana.

  8) Garancija

  8.1 Če je cilj nakupa pomanjkljiv, se uporabljajo zakonske določbe.

  8.2 Od stranke se zahteva, da priglasi o vseh očitnih prevoznih škodah pri posredovanju in o tem obvesti prodajalca. Če stranka tega ne izpolnjuje, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahteve po napakah.

  9) Odkup bonov za kampanjo

  9.1 Kuponov, ki jih prodajalec izda brezplačno, za določeno obdobje veljavnosti v okviru promocijskih dejavnosti in jih naročnik ne more kupiti (v nadaljnjem besedilu: boni za kampanjo) je mogoče odkupiti le v spletni trgovini Prodajalca in le v navedenem roku.

  9.2 Posamezni izdelki se lahko izključijo iz bonovske kampanje, če je taka omejitev rezultat pogojev bona za kampanjo.

  9.3 Boni za kampanjo se lahko unovčijo le pred zaključkom postopka naročila. Kasnejša zamenjava ni mogoča.

  9.4 Samo en bon za oglaševalsko akcijo je mogoče unovčiti na naročilo.

  9.5 Vrednost blaga mora izpolnjevati vsaj znesek bona za kampanjo. Prodajalec ne bo povrnil preostalega premoženja.

  9.6 Če vrednost bona za kampanjo ni dovolj za naročilo, lahko Stranka izbere enega od preostalih načinov plačila, ki jih prodajalec ponuja za plačilo razlike.

  9.7 Bon za kampanjo se ne bo unovčil v gotovini in ne bo predmet nobenih obresti.

  9.8 Bon za akcijo ne bo unovčil, če stranka v okviru svoje pravne pravice do preklica vrne blago, ki ga v celoti ali delno plača bon za akcijo.

  9.9 Bonov za kampanjo je prenosljiv. Prodajalec lahko z učinkom razrešnice unovčiti bone za oglaševalsko akcijo v spletni trgovini prodajalca. To ne velja, če ima prodajalec znanje ali zelo malomarno nevednost o neusklajenosti, pravni nezmožnosti ali manjkajoči pravici do zastopanja v zvezi z zadevnim lastnikom.

  10) Alternativno reševanje sporov

  10.1 Komisija EU na svoji spletni strani zagotavlja naslednjo povezavo do platforme SRS: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ta platforma je vstopna točka za zunajsodne rešitve sporov, ki izhajajo iz spletnih pogodb o prodaji in storitvah, sklenjenih med potrošniki in trgovci.

  10.2 Prodajalec ni niti dolžan niti se pripravljen udeležiti postopka reševanja sporov pred subjektom za alternativno reševanje sporov.

   

  Izjava o varstvu podatkov 

  1) Informacije o zbiranju osebnih podatkov in kontaktnih podatkih upravljavca 

  1.1 Vesele smo, da obiskujete našo spletno stran in se vam zahvaljujemo za vaše zanimanje. Na naslednjih straneh vas ob uporabi naše spletne strani obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi se lahko osebno identificirate. 

  1.2 Upravljavec, zadolžen za obdelavo podatkov na tej spletni strani, v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), je Angles90 GmbH, Bahnhofallee 7, 39100 Bolzano, Italia, Tel.: +39 0473 42 84 92, E-pošta: support@angles90.com. Upravljavec, ki je zadolžen za obdelavo osebnih podatkov, je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. 

  1.3 Ta spletna stran uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa osebnih podatkov in drugih zaupnih vsebin (npr. naročila ali poizvedbe upravljavcu). Šifrirano povezavo prepoznate po vrstici https:// znakov in simbolom zaklepanja v vrstici brskalnika. 

  2) Zbiranje podatkov ob obisku naše spletne strani 

  Pri uporabi naše spletne strani samo za informacije, torej če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete informacije, zbiramo le podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku (tako imenovane "datoteke dnevnika strežnikov"). Ko obiščete našo spletno stran, zbiramo naslednje podatke, ki so tehnično potrebni za prikaz spletne strani za vas: 

  - Naša obiskana spletna stran - Datum in čas v trenutku dostopa - Količina podatkov poslanih v bytes - Vir/referenca, s katere ste prišli na stran - Uporabljen brskalnik - Uporabljen operacijski sistem - UPORABLJEN IP naslov (če je ustrezno: v anonimizirani obliki) 

  Obdelava podatkov se izvaja v skladu s točko f GDPR člena 6(1) na podlagi našega zakonitega interesa za izboljšanje stabilnosti in funkcionalnosti naše spletne strani. Podatki se ne bodo prenašali ali uporabljali na noben drug način. Vendar si pridržujemo pravico, da nato preverimo datoteke dnevnika strežnikov, če obstajajo konkretni znaki nezakonite uporabe. 

  3) Gostovanje 

  Hosting by Shopify Uporabljamo sistem trgovine ponudnika storitev Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. nadstropje, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irska ("Shopify"), za 

  namen gostovanja in prikaza spletne trgovine na podlagi obdelave po naših navodilih. Vsi podatki, zbrani na naši spletni strani, so obdelani na Shopifyjevih strežnikih. V okviru teh storitev Shopify se lahko podatki prenesejo tudi na Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. ali Shopify (USA) Inc. za nadaljnjo obdelavo v našem imenu. Če se podatki prenesejo na Shopify Inc. v Kanadi, je ustrezna raven varstva podatkov zagotovljena z odločitvijo Evropske komisije o ustreznosti. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. in Shopify (USA) Inc. s sedežem v ZDA so certificirani za ameriško-evropsko pogodbo o varstvu podatkov "Privacy Shield", ki zagotavlja skladnost z ravnijo varstva podatkov, ki se uporablja v EU. Če želite več informacij o pravilniku o zasebnosti podjetja Shopify, obiščite to spletno mesto: https://www.shopify.com/legal/privacy Nadaljnja obdelava na strežnikih, ki niso prej prej, se bo opravila samo v okviru naslednjih informacij. 

  4) Omrežje za dostavo vsebine 

  - Hitro Na naši spletni strani uporabljamo omrežje za dostavo vsebin ("CDN") ponudnika tehnoloških storitev Fastly Inc., 475 Brannan St. #300, San Francisco, CA 94107, ZDA ("Hitro"). Omrežje za dostavo vsebine je spletna storitev, ki se uporablja za zagotavljanje velikih medijskih datotek (kot so grafika, vsebina strani ali skripti) prek omrežja regionalno distribuiranih strežnikov, povezanih prek interneta. Uporaba Cloudflarejevega omrežja za dostavo vsebin nam pomaga optimizirati hitrosti nalaganja naše spletne strani. Obdelava poteka v skladu s točko f GDPR člena 6(1) na podlagi našega zakonitega interesa za varno in učinkovito določbo, pa tudi izboljšanja stabilnosti in funkcionalnosti naše spletne strani. Cloudfare Inc., s sedežem v ZDA, je certificiran za ameriško-evropsko pogodbo o varstvu podatkov "Privacy Shield", ki zagotavlja skladnost z ravnijo varstva podatkov, ki se uporablja v EU. Če želite več informacij o pravilniku o zasebnosti storitve Cloudfare, obiščite https://www.fastly.com/privacy 

  5) Stik z nami 

  Ko nas kontaktirate (npr. preko kontaktnega obrazca ali elektronske pošte), se zbirajo osebni podatki. Katere podatke zbiramo v primeru kontaktnega obrazca, je mogoče videti iz ustreznega kontaktnega obrazca. Ti podatki se hranijo in uporabljajo izključno za odgovor na vašo zahtevo ali za vzpostavitev stika in za povezano tehnično administracijo. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je naš legitimni interes za odgovor na vašo zahtevo v skladu s točko f GDPR člena 6(1). Če je vaš kontakt namenjen sklenitvi pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo člen 6(1) točka b GDPR. Vaši podatki bodo izbrisani po končni obdelavi vaše poizvedbe; tako je, če je iz okoliščin mogoče izslediti, da so bila zadevna dejstva končno razčiščena, pod pogojem, da ni obveznosti shranjevanja v nasprotju s pravnimi obveznostmi. 

  6) Obdelava podatkov pri odpiranju računa stranke in obdelave pogodb 

  V skladu s členom 6 (1) točka b GDPR se osebni podatki zbirajo in obdelujejo še naprej, če nam jih posredujete za izvršitev pogodbe ali ob odprtju računa stranke. Katere podatke zbiramo, si lahko oberemo iz ustreznih vhodnih obrazcev. Račun stranke lahko kadarkoli izbrišete. To lahko storite tako, da pošljete sporočilo na zgoraj navedeni naslov upravljavca. Podatke, ki ste jih predložili, hranimo in uporabljamo za obdelavo pogodb. Po popolni obdelavi pogodbe ali izbrisu vašega računa stranke bodo vaši podatki blokirani ob upoštevanju davčnih in komercialnih obdobij zadrževanja ter izbrisani po izteku teh obdobij, razen če ste izrecno privolil v nadaljnjo uporabo vaših podatkov ali je naša stran pridržala pravno dovoljeno nadaljnjo uporabo podatkov, o katerih vas bomo ustrezno obvestili spodaj. 

  7) Funkcija komentarja 

  V okviru funkcije komentarja na tej spletni strani se poleg vašega komentarja shranijo in objavijo tudi podatki o času pisanja komentarja in imenu komentatorja, ki ste ga izbrali. Poleg tega je vaš IP naslov prijavljen in shranjen. Ta IP naslov je shranjen iz varnostnih razlogov, če zadevna oseba krši pravice tretjih oseb ali objavi nezakonito vsebino s predložitev komentarja. Potrebujemo vaš e-poštni naslov, da vas kontaktiramo, če naj tretja oseba ugovarja vaši objavljeni vsebini kot nezakoniti. Pravna podlaga za shranjevanje vaših podatkov sta člen 6(1) točka b in f GDPR. Pridržujemo si pravico do brisanja pripomb, če jim tretje osebe nasprotujejo kot nezakonite. 

  8) Uporaba podatkov odjemalca za neposredno oglaševanje 

  8.1 Če se naročite na naše elektronsko glasilo, vam bomo pošiljali redne informacije o naših ponudbah. Edini obvezni podatki za pošiljanje e-poštnega naslova so vaš e-poštni naslov. Navedba dodatnih možnih podatkov je prostovoljna in se uporablja za osebno obravnavo. Za pošiljanje e-novic uporabljamo tako imenovani postopek dvojne privlačevanja. To pomeni, da vam e-novic ne bomo poslali, razen če ste nam izrecno potrdili, da se strinjate s pošiljanjem takšnega glasila. Nato vam bomo poslali potrditveno e-pošto z željo, da potrdite, da želite prejemati prihodnja e-novice s klikom na ustrezno povezavo. 

  Z aktiviranjem potrditvene povezave nam daste soglasje za uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s točko GDPR 6(1). Ko se registrirate za e-novice, shranimo vaš IP naslov, ki ga je vnesel ponudnik internetnih storitev (ISP), kot tudi datum in čas registracije, tako da lahko kasneje sledimo morebitni zlorabi vašega e-poštnega naslova. Podatki, ki jih zberemo ob prijavi na e-novice, se bodo uporabljali izključno za namene oglaševanja s pomočjo e-novice. Od e-novice se lahko kadarkoli odjavate preko povezave, ki je navedena v glasilu, ali s pošiljanjem sporočila odgovorni osebi, imenovani zgoraj. Po preklicu bo vaš e-poštni naslov takoj izbrisan z našega seznama distribucijskih novic, razen če ste izrecno privolil v nadaljnjo uporabo vaših podatkov ali če smo 

  si pridržujemo pravico do uporabe podatkov, ki presegajo te podatke, kar je dovoljeno z zakonom in o katerih vas obveščamo v tej izjavi.


  8.2 Če ste nam pri nakupu izdelkov zagotovili svoj e-poštni naslov, si pridržujemo pravico, da vam redno pošiljamo ponudbe za izdelke, podobne tistim, ki so že kupljeni po elektronski pošti. V skladu z oddelkom 7(3) nemškega prava proti nepošteni konkurenci nam ni treba pridobiti ločenega soglasja od vas. V zvezi s tem se obdelava podatkov izvaja izključno na podlagi našega zakonitega interesa za osebno neposredno oglaševanje v skladu s točko f GDPR člena 6(1). Če ste sprva ugovarjali uporabi vašega e-poštnega naslova v ta namen, vam ne bomo poslali e-pošte. Pravico imate, da kadarkoli ugovarjate prihodnji uporabi vašega e-poštnega naslova za ta namen oglaševanja, tako da obvestite upravljavca, imenovanega na začetku tega dokumenta. V zvezi s tem morate stroške prenosa plačati le v skladu z osnovnimi tarifami. Po prejemu vašega ugovora bo uporaba vašega elektronskega naslova za namene oglaševanja takoj prenehala. 

  8.3 Novice preko Klaviyo 

  Naša e-novice se pošiljajo preko ponudnika tehničnih storitev "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, ZDA (http://www.klaviyo.com/), ki mu pošljemo podatke, ki ste jih predložili, ko ste se registrirali za e-novice. Posredovanje se izvaja v skladu s členom 6 Para. 1 lit. f GDPR in služi našemu zakonitemu interesu za uporabo promocijskega, varnega in uporabniku prijaznega sistema glasil. Upoštevajte, da se vaši podatki običajno prenašajo na klaviyo strežnik v ZDA in se tam shranijo. 

  Klaviyo uporablja te informacije za pošiljanje e-novice v našem imenu. Klaviyo ne uporablja podatkov naših prejemnikov e-novic, da bi jim pisali sami ali jih prenašali tretjim osebam. Da bi zaščitili vaše podatke v ZDA, imamo sporazum o obdelavi podatkov s podjetjem Klaviyo ("Sporazum o obdelavi podatkov"), v katerem se Klaviyo zavezuje, da bo varoval podatke naših uporabnikov, jih v našem imenu obdeloval v skladu s svojimi predpisi o varstvu podatkov in jih zlasti ne bo prenašal tretjim osebam. 

  Poleg tega je Klaviyo certificiran v okviru evropskega sporazuma o varstvu podatkov zda "Zasebnostni ščit" in se tako zavezuje, da bo skladen z uredbami EU o varstvu podatkov. 

  Klaviyo-jev pravilnik o varstvu podatkov si lahko ogledate tukaj: https://www.klaviyo.com/privacy 

  8.4 Obvestilo po e-pošti o razpoložljivosti zalog Če naša spletna trgovina ponuja možnost obveščanja po elektronski pošti o času razpoložljivosti izbranih, začasno nedosegljivih artiklov, se lahko naročite na našo storitev e-poštnega obveščanja za razpoložljivost izdelkov. Če se registrirate za našo storitev e-poštnega obveščanja za razpoložljivost izdelkov, vam bomo po e-pošti poslali enkratno sporočilo o razpoložljivosti izbranega članka. Edini obvezni podatki, ki so potrebne za pošiljanje tega obvestila, so vaš e-poštni naslov. Navedba nadaljnjih podatkov je prostovoljna in se po potrebi uporablja, da bi vas lahko osebno nagovoriti. Pri pošiljanju tega obvestila uporabljamo tako imenovani postopek dvojne priglasitve. To pomeni, da vam bomo poslali ustrezno obvestilo šele, ko boste izrecno potrdili, da se strinjate s prejemanjem takšnega sporočila. Nato vam bomo poslali potrditveno e-pošto s željo, da kliknete na povezavo, da potrdite, da želite prejemati takšno obvestilo. 

  Z aktiviranjem potrditvene povezave privolite v uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s točko GDPR 6(1). Ko se registrirate za našo storitev e-poštnega obveščanja za razpoložljivost izdelkov, shranimo vaš IP naslov, kot ga je registriral ponudnik internetnih storitev (ISP), kot tudi datum in čas registracije, da bi lahko kasneje spremljali morebitno zlorabo vašega e-poštnega naslova. Podatki, ki jih zbiramo, ko se registrirate za našo storitev elektronskega obveščanja o razpoložljivosti blaga, se uporabljajo izključno za obveščanje o razpoložljivosti določenega artikla v naši spletni trgovini. Storitev e-poštnega obveščanja za razpoložljivost blaga lahko kadarkoli prekličete tako, da upravljavcu, ki je zadolžen za obdelavo podatkov, pošljete ustrezno sporočilo, imenovano na začetku. Po odjavo se vaš e-poštni naslov izbriše takoj z našega distribucijskega seznama, razen če ste izrecno privolil v nadaljnjo uporabo vaših podatkov ali če si pridržujemo pravico do nadaljnje uporabe vaših podatkov v skladu z zakonom, o katerem vas obveščamo v tej izjavi. 

  9) Obdelava podatkov za namene obdelave naročil 

  9.1 Osebni podatki, ki jih bomo zbrali, bodo prenesti na prevozno podjetje, ki je naročilo z dostavo v okviru pogodbene obdelave, če je to potrebno za dostavo blaga. Vaše podatke o plačilu bomo v okviru obdelave plačil prenesti na naročeno kreditno institucijo, če je to potrebno za ravnanje s plačili. Če se uporabljajo ponudniki plačilnih storitev, vas o tem izrecno obvestimo spodaj. Pravna podlaga za prenos podatkov je člen 6(1) točka b GDPR. 

  9.2 Uporaba posebnih ponudnikov storitev za obdelavo in obdelavo naročil

  - Obdelavo naročila easybill (zlasti fakturiranje) obravnava ponudnik storitev "easybill" (easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41564 Kaarst). Ime, naslov in vsi drugi osebni podatki se prenesejo na easybill izključno za obdelavo spletnega naročila v skladu s točko b GDPR člena 6(1). Vaši podatki bodo prenesti le, če je to potrebno za obdelavo naročila. Podrobnosti o politiki zasebnosti storitve Easybill in njeni izjavi o varstvu podatkov si lahko ogledate na: https://www.easybill.de/en/privacy 

  9.3 Prenos osebnih podatkov ponudnikom storitev pošiljanja

  - Deutsche Post If delivery of goods takes place by the transport service provider Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), we will pass on your e-mail address to Deutsche Post in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, only if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to Deutsche Post for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with Deutsche Post or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider Deutsche Post. - DHL If delivery of goods takes place by the transport service provider DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), we will pass on your e-mail address to DHL in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, only if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to DHL for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with DHL or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider DHL. - DPD If delivery of goods takes place by the transport service provider DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), we will pass on your e-mail address to DPD in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to DPD for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with DPD or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider DPD. - FedEx If delivery of goods takes place by the transport service provider FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach)), we will pass on your e-mail address to FedEx in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, only if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to FedEx for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with FedEx or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider FedEx. - GLS If delivery of goods takes place by the transport service provider GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), we will pass on your e-mail address to GLS in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to GLS for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with GLS or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider GLS. - Hermes If delivery of goods takes place by the transport service Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), we will pass on your e-mail address to Hermes in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to Hermes for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with Hermes or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for futre deliveries at any time, with the controller or with the transport service provider Hermes. - UPS If delivery of goods takes place by the transport service UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), we will pass on your e-mail address to UPS in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to UPS for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with UPS or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider UPS.

  9.4 Use of Payment Service Providers 

  - PayPal ko plačate preko PayPal, kreditno kartico preko PayPal, Direktna debetna transakcija preko PayPal- ali - po ponudi - "kupoprodaja na račun" ali "plačilo obrokom" preko PayPal, vaše podatke o plačilu posredujemo na PayPal (Evropa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u nadaljevanju "PayPal"). Prenos poteka v skladu s členom 6(1) točke b GDPR in le, če je to potrebno za obdelavo plačil. PayPal si pridržuje pravico, da opravi kreditne preglede plačilnih metod kreditne kartice preko PayPal, direktne obremenitve preko PayPal ali, če je ponujeno, "nakup na račun" ali "plačilo po obrokih" preko PayPal. V ta namen se lahko vaši plačilni podatki prenesejo kreditnim agencijam na podlagi zakonitega interesa PayPal za določitev vaše solventnosti v skladu s točko f GDPR člena 6(1). PayPal uporablja rezultat bonitetne ocene v zvezi s statistično verjetnostjo neplačila za odločanje o zagotavljanju ustreznega plačilnega načina. Kreditno poročilo lahko vsebuje vrednosti verjetnosti (tako imenovane vrednosti rezultatov). Če so vrednosti rezultatov vključene v rezultat kreditnega poročila, temeljijo na priznanih znanstvenih, matematično-statističnih metodah. Izračun vrednosti rezultatov vključuje, vendar ni omejen na naslovne podatke. Za dodatne informacije o zakonodaji o varstvu podatkov, vključno z uporabljenimi bonitetnimi agencijami, si oglejte PayPal o varstvu podatkov na: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full. Temu obdelavi podatkov lahko kadarkoli ugovarjate tako, da pošljete sporočilo PayPal. Vendar PayPal lahko še vedno upravičeni do obdelave vaših osebnih podatkov, če je to potrebno za pogodbeno obdelavo plačil. - Stripe Če izberete način plačila Stripe, plačilo obdela ponudnik plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska, na katerega prenesemo vaše podatke, ki ste jih predložili med postopkom naročila, skupaj z informacijami o vašem naročilu (ime, naslov, številka računa, bančna številka, če je ustrezno, številka kreditne kartice, znesek računa, valuta in številka transakcije) v skladu s členom 6(1) točka b GDPR. Vaši podatki se bodo prenašali samo za namene obdelave plačil pri ponudniku plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd. in le v potrebnem obsegu. Za več informacij o pravilniku o zasebnosti storitve Stripe obiščite: https://stripe.com/gb/privacy 

  10) Uporaba videoposnetkov 

  Uporaba videoposnetkov v YouTubu 

  Ta spletna stran uporablja YouTube vdelano funkcijo za prikaz in predvajanje videoposnetkov, ki jih ponuja ponudnik YouTube, ki spada v Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irska ("Google"). 

  V ta namen se razširjen način varstva podatkov uporablja za zagotovitev, da bodo informacije o uporabniku shranjene šele, ko se zagna funkcija predvajanja videoposnetka. Ko se začne predvajanje vdelanih videoposnetkov v YouTubu, ponudnik za zbiranje informacij o vedenju uporabnikov napoti »YouTube« piškotke. Glede na navedbe iz YouTuba je uporaba teh piškotkov med drugim namenjena beleženju video statistike, izboljšanju prijaznosti uporabnikov in izogibanju nepravilnim ukrepom. Če ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki neposredno povezani z računom, ko kliknete videoposnetek. Če ne želite biti povezani s svojim profilom v YouTubu, se morate pred aktiviranjem gumba odjavniti. Google shrani vaše podatke (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni) kot profile uporabe in jih oceni. Taka ocena se opravi zlasti v skladu s točko f GDPR člena 6(1) na podlagi zakonitih interesov Googla pri vstavljanju prilagojenega oglaševanja, tržnih raziskav in/ali zasnove svoje spletne strani, usmerjene v povpraševanje. Imate pravico ugovarjati ustvarjanju teh uporabniških profilov, pri čemer se morate obrniti na YouTube, da bi uveljavljali to pravico. Pri uporabi YouTuba se lahko osebni podatki posredujejo tudi strežnikom Storitve Google LLC. v ZDA. 

  Ne glede na to, ali je vdelani video predvajan nazaj, se pri obisku tega spletnega mesta vzpostavi povezava z Googlovim omrežjem »dvojni klik«. To lahko sproži nadaljnjo obdelavo podatkov izven našega nadzora. 

  V primeru prenosa osebnih podatkov v Google LLC. s sedežem v Združenih državah Amerike, Google LLC. je certificiran za sporazum o varovanju podatkov med ZDA in ZDA "Zasebnostni ščit", ki zagotavlja skladnost z ravnijo varstva podatkov, ki se uporablja v EU. Posodobljen certifikat si lahko ogledate tukaj: https://www.privacyshield.gov/list. 

  Dodatne informacije o pravilniku o zasebnosti storitve YouTube najdete v izjavi o varstvu podatkov ponudnika na: www.google.com/policies/privacy/. 

  V obsegu, ki ga zahteva zakon, smo pridobili vaše soglasje za obdelavo vaših podatkov, kot je opisano v skladu s členom 6(1) točke GDPR. Soglasje lahko kadarkoli prekličete z učinkom za prihodnost. Da bi uveljavljali pravico do odstopa od pogodbe, upoštevajte zgoraj opisani postopek. 

  11) Spletno trženje 

  Facebook piksli za ustvarjanje občinstva po meri Znotraj naše spletne ponudbe se uporablja tako imenovani »Facebookov piksel« družbenega omrežja Facebook. Upravlja ga Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irska (v nadaljnjem besedilu: Facebook). Če uporabnik klikne oglas, ki ga postavimo mi, ki je prikazan na Facebooku, se na URL naše povezane strani doda dodatek s piksli Facebooka. Če naša stran omogoča skupno rabo podatkov s Facebookom prek pik, je ta parameter URL zapisan v uporabnikov brskalnik preko piškotka, ki ga nastavi povezana stran sama. Ta piškotek nato prebere Facebook Pixel in omogoča posredovanje podatkov Facebooku. S pomočjo facebook piksla je Facebook sposoben določiti obiskovalce naše spletne ponudbe kot ciljno skupino za predstavitev oglasov (tako imenovani "Facebook oglasi"). V skladu s tem bo Facebookov piksel za prikaz oglasov na Facebooku, ki jih postavimo mi, predstavljen le uporabnikom Facebooka, ki so pokazali zanimanje za našo spletno ponudbo ali ki pokažejo določene značilnosti (npr. zanimanje za določene teme ali izdelke, določene s pomočjo obiskanih spletnih strani), ki jih bomo prenašali facebooku (tako imenovani »ciljni skupini po meri«). Pri uporabi Facebookovih pik želimo zagotoviti tudi, da se naši oglasi na Facebooku ujemajo z morebitnim interesom uporabnikov in niso nadležni. To nam omogoča, da ocenimo učinkovitost facebook oglasov za statistične in tržne raziskave z sledenjem, ali so bili uporabniki posredovani na našo spletno stran po 

  clicking on a Facebook ad ("conversion"). The collected data is anonymous and does not provide us with any information about the user’s identity. However, the data is stored and processed by Facebook to enable a connection to the respective user profile and to allow Facebook to use the data for its own advertising purposes in accordance with the Facebook Data Usage Guidelines (https://www.facebook.com/about/privacy/). The data may enable Facebook and its partners to serve advertisements on and off Facebook. The data processing associated with the use of the Facebook pixel is based on our predominantly legitimate interest in the evaluation, optimization and economic operation of our online offer and our advertising measures in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR. The information generated by Facebook is usually transferred to a Facebook server and stored there. This may also result in transmission to the servers of Facebook Inc. in the USA. Facebook Inc. based in the USA is certified for the US-European data protection agreement "Privacy Shield", which guarantees compliance with the data protection level applicable in the EU. If you want to object to the collection by Facebook pixels and the use of your data for presenting Facebook ads, you can set an opt-out cookie by clicking on the following link, which deactivates Facebook pixel tracking: <a href="javascript:void(0)" onclick="if (typeof fbpOptOut == 'function') { fbpOptOut(); } else { alert(atob('QUNIVFVVorzogRmVobGVuZGVyIEZhY2Vib29rLVBpeGVsIE9wdE91dC1Db2RlI Q==')); }">disable Facebook pixels</a> This opt-out cookie only works in this browser and only for this domain. If you delete your cookies in this browser, you must click on the above link again. To the extent required by law, we have obtained your consent to the processing of your data as described in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR. You can withdraw your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your right of withdrawal, please follow the procedure described above. 

  12) Retargeting/ponovno trženje/ napotitveno oglaševanje 

  Google Ads Ponovno trženje Naše spletno mesto uporablja funkcije ponovnega trženja Google Ads, ki nam omogočajo oglaševanje naše spletne strani v Googlovih rezultatih iskanja, pa tudi na spletnih mestih tretjih oseb. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska ("Google"). V ta namen Google namesti piškotek v brskalnik vaše terminalske naprave, ki samodejno uporablja psevdonimni ID piškotka na podlagi strani, ki ste jih obiskali, da omogoči oglaševanje na podlagi zanimanja. Obdelava temelji na našem zakonitem interesu za optimalno trženje naše spletne strani v skladu s členom 6 (1) točka f GDPR. Vsaka dodatna obdelava se bo dogajala le, če ste se z Googlom dogovorili, da bosta zgodovina brskanja po Googlu in aplikacijah povezana z vašim Google Računom, informacije iz Google Računa pa bodo uporabljene za prilagojene oglase, ki si jih ogledate v spletu. Če ste med obiskom našega spletnega mesta prijavljeni v Google, bo Google uporabil vaše podatke v povezavi s podatki storitve Google Analytics za ustvarjanje in določanje seznamov ciljnih skupin za ponovno trženje med napravami. V ta namen Google začasno poveže vaše osebne podatke s podatki storitve Google Analytics, da bi ustvaril ciljne skupine. Kadar uporabljate Google Ads, se lahko osebni podatki posredujejo tudi strežnikom storitve Google LLC. v ZDA. Trajno lahko onemogočite nastavitev piškotkov za oglaševalske nastavitve. Vtičnik brskalnika lahko prenesete in namestite na naslednji povezavi: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Druga možnost je, da se obrnete na digitalno oglaševalsko zvezo na www.aboutads.info, da izvete, kako nastaviti piškotke in narediti ustrezne nastavitve. Na koncu lahko nastavite brskalnik tako, da boste obveščeni o nastavitvi piškotkov in se posamično odločili, ali jih boste sprejeli, ali pa boste izključili sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno. Če piškotki niso sprejeti, je lahko funkcionalnost naše spletne strani omejena. V primeru prenosa osebnih podatkov v Google LLC. s sedežem v Združenih državah Amerike, Google LLC. je certificiran za sporazum o varovanju podatkov med ZDA in ZDA "Zasebnostni ščit", ki zagotavlja skladnost z ravnijo varstva podatkov, ki se uporablja v EU. Posodobljen certifikat si lahko ogledate tukaj: https://www.privacyshield.gov/list. Dodatne informacije in Googlov pravilnik o zasebnosti v zvezi z oglaševanjem si lahko ogledate na: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ V obsegu, ki ga zahteva zakon, smo pridobili vaše soglasje za obdelavo vaših podatkov, kot je opisano v skladu s točko GDPR 6(1). Soglasje lahko kadarkoli prekličete z učinkom za prihodnost. Da bi uveljavljali pravico do odstopa od pogodbe, upoštevajte zgoraj opisani postopek.

  13) Orodja in razni 

  Prijave za zaposlitvene oglase po e-pošti 

  Na naši spletni strani oglašamo aktualna prosta delovna mesta v ločenem razdelku, za katerega se zainteresirane osebe lahko prijavijo po elektronski pošti z uporabo podanega kontaktnega naslova. 

  Če prosilci želijo biti vključeni v postopek prijave, nam morajo zagotoviti vse osebne podatke, ki so potrebni za dobro utemeljeno in obveščeno ocenjevanje in izbor v povezavi z njihovo prijavo po elektronski pošti. Zahtevani podatki morajo vključevati splošne osebne podatke (ime, naslov, telefon ali elektronski stik) ter dokaze, specifične za uspešnost, ki prikazujejo kvalifikacije, potrebne za oglaševanje položaja. Poleg tega se lahko zahtevajo informacije, povezane z zdravjem, ki morajo biti v interesu socialnega varstva posebno pozornost namenjene osebi prosilca v skladu z delovno in socialno zakonodajo. 

  Komponente, ki jih je treba upoštevati, morajo vsebovati vlogo, obrazec, v katerem morajo biti te komponente poslane po e-pošti, pa je na voljo v ustreznem oglasu o delovnih mestih. 

  Po prejemu vloge, poslane s priloženim e-poštnim kontaktnim naslovom, bomo podatke prosilca shranili mi in jih ocenjevali izključno za namene obdelave vloge. V primeru poiščitev, ki nastanejo pri obdelavi vloge, bomo po naši presoji uporabili bodisi e-poštni naslov, ki ga je vlagatelj priskrbel s svojo prijavo, bodisi telefonsko številko, ki je priložena. 

  Pravna podlaga za takšno obdelavo, vključno z stikom prosilcev za poiščitve, je v bistvu člen 6(1) točka b GDPR v povezavi s členom 26(1) Zvezni zakon o varstvu podatkov. V skladu s temi določbami se za dokončanje postopka prijave velja začetek pogodbe o zaposlitvi. 

  Če se od prosilcev v okviru postopka prijave zahtevajo posebne kategorije osebnih podatkov v smislu člena 9(1) GDPR (npr. zdravstveni podatki, kot so podatki o statusu hudo invalidnih oseb), se bo obdelava opravila v skladu s členom 9(2) točka b GDPR, da bi lahko uveljavljali pravice, ki izhajajo iz delovno pravo, socialne varnosti in socialne zaščite ter izpolniti naše obveznosti v zvezi s tem. 

  Obdelava posebnih kategorij podatkov lahko kumulativno ali alternativno temelji tudi na členu 9(1) točke h GDPR, če se uporablja za namene zdravstvenega varstva ali medicine dela, za oceno sposobnosti prosilca za delo, za medicinsko diagnostiko, zdravstvo ali socialno varstvo ali za upravljanje sistemov in storitev v zdravstvenem ali socialnem sektorju. 

  Če med zgoraj opisanim vrednotenjem vlagatelj ni izbran ali če vlagatelj predčasno umakne svojo vlogo, se njegovi podatki, ki se posredujejo po e-pošti, ter vsa elektronska korespondenca, vključno z izvirno prijavno e-pošto, izbrišejo najpozneje po 6 mesecih po ustreznem obvestilu. To obdobje se določi na podlagi našega zakonitega interesa, da lahko odgovorimo na vsa nadaljnja vprašanja v zvezi z vlogo in po potrebi izpolnjevati našo obveznost predložitve dokazov v skladu s predpisi, ki urejajo enako obravnavanje prosilcev. 

  V primeru uspešne prijave se zagotovljeni podatki obdelujejo na podlagi člena 6(1) točke b GDPR v povezavi s členom 26(2) Zvezni zakon o varstvu podatkov za namene izvajanja zaposlitvenega razmerja. 

  14) Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 

  14.1 Veljavna zakonodaja o varstvu podatkov vam v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov dovoljuje naslednje celovite pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (pravice do informacij in posredovanja):

  - Pravica do dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki v skladu s členom 15 GDPR: Imate pravico prejemati naslednje podatke: Osebne podatke, ki jih obdelujemo mi; namene obdelave; kategorije obdelanih osebnih podatkov; prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so bili ali bodo razkriti osebni podatki; predvideno obdobje, za katero bodo shranjeni osebni podatki, ali, če ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja; obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da nasprotuje takšni obdelavi; pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru; obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem in vsaj v teh primerih, smiselnimi informacijami o zadevni logiki ter pomenu in predvidenih posledicah takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s členom 46, kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo. 

  - Pravica do popravka v skladu s členom 16 GDPR: Pravico imate od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobiti popravek netočne osebne podatke v zvezi z vami in/ali pravico do izpolnitve nepopolnih osebnih podatkov, ki jih hranimo mi. 

  - Pravica do izbrisa ("pravica do pozabe") v skladu s členom 17 GDPR: Pravico imate od upravljavca pridobiti izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, če so izpolnjeni pogoji iz člena 17(2) GDPR. Vendar ta pravica ne bo veljala za uveljavljanje svobode izražanja in obveščanja zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti, iz javnega interesa ali za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

  - Pravica do omejitve obdelave v skladu s členom 18 GDPR: Pravico imate pridobiti iz omejitve obdelave vaših osebnih podatkov upravljavca iz naslednjih razlogov: Dokler bo točnost vaših osebnih podatkov, ki jih izpodbijate, preverjena. Če nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov zaradi nezakonite obdelave in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe. Če zahtevate osebne podatke za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ko teh podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave. Če ste ugovarjali obdelavi na podlagi razlogov, ki se nanašajo na vaš osebni položaj, do preverjanja, ali naši zakoniti razlogi nadjačajo vaše razloge. 

  Pravico do obveščenosti v skladu z umetnostjo. 19 GDPR: Če ste dokazali pravo na ispravu, brisanje ali omejitev obdelave zoper upravljavca, on je dolžan da priloži vsakemu prejemniku komu je obznanjena bilo kakšna popravka ali brisanje osebnih podatkov ali omejitev obdelave, razen če se to dokaže nemožem ali ne vključuje nesorazmerni napor. Pravico imate biti obveščeni o teh prejemnikih. 

  - Pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 GDPR: Imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih predložili, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki ali zahtevati, da se ti podatki posredujejo drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo. 

  - Pravica do preklica danega soglasja v skladu s členom 7(3) GDPR: Pravico imate, da kadarkoli umaknete soglasje za obdelavo osebnih podatkov z učinkom za prihodnost. V primeru umika bomo takoj izbrisali zadevne podatke, razen če lahko nadaljnja obdelava temelji na pravni podlagi za obdelavo brez soglasja. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred umikom. 

  - Pravica do vložitve pritožbe v skladu s členom 77 GDPR: Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega navadnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, krši GDPR. 

  14.2 PRAVICA DO UGOVORA

  ČE V OKVIRU OBRAVNAVE INTERESOV OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE NA PODLAGI NAŠEGA PREVLADUJOČEGA ZAKONITEGA INTERESA, IMATE PRAVICO KADARKOLI UGOVARJATI TEJ OBDELAVI Z UČINKOM ZA PRIHODNOST NA PODLAGI VAŠIH POSEBNIH RAZMER. ČE UVELJAVLJATE SVOJO PRAVICO DO UGOVORA, BOMO PRENEHALI Z OBDELAVO ZADEVNIH PODATKOV. VENDAR SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO NADALJNJE OBDELAVE, ČE LAHKO DOKAŽEMO PREPRIČLJIVE RAZLOGE, KI SO VREDNI ZAŠČITE ZA OBDELAVO, KI ODTEHTAJO VAŠE INTERESE, TEMELJNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE, ALI ČE OBDELAVA SLUŽI UVELJAVLJANJU, UVELJAVLJANJU ALI ZAGOVARJANJU PRAVNIH ZAHTEVKOV. 

  ČE VAŠE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO KADARKOLI UGOVARJATI OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, KI SE UPORABLJAJO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA. UGOVOR LAHKO UVELJAVLJATE, KOT JE OPISANO ZGORAJ. 

  ČE UVELJAVLJATE SVOJO PRAVICO DO UGOVORA, BOMO PRENEHALI OBDELOVATI ZADEVNE PODATKE ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA. 

  15) Trajanje hrambe osebnih podatkov 

  Trajanje hrambe osebnih podatkov temelji na ustrezni pravni podlagi, namenu obdelave in – če je ustrezno – na zadevnem pravnem obdobju hrambe (npr. poslovno in davčno obdobje hrambe). 

  Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi izrecnega soglasja v skladu s točko GDPR 6(1), se ti podatki hranijo, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prekliče soglasja. 

  Če obstajajo roki za shranjevanje podatkov, ki se obdelujejo v okviru pravnih ali podobnih obveznosti na podlagi člena 6(1) točke b GDPR, se ti podatki rutinsko izbrišejo po izteku rokov skladiščenja, če niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbe ali začetek pogodbe in/ali če nimamo več upravičenega interesa za nadaljnje skladiščenje. 

  Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi točke f GDPR člena 6(1) se ti podatki hranijo, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne uveljavlja svoje pravice do ugovora v skladu s členom 21(1) GDPR, razen če lahko zagotovimo prepričljive razloge za obdelavo, ki je vredna varstva, ki odtehta interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obdelava služi uveljavljanju, uveljavljanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov. 

  Če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja na podlagi točke f GDPR člena 6(1), se ti podatki hranijo, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne uveljavlja svoje pravice do ugovora v skladu s členom 21(2) GDPR. 

  Če v podatkih iz te izjave o posebnih situacijah obdelave ni drugače navedeno, se shranjeni osebni podatki izbrišejo, če niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.